В тoзи раздел на уебсайта на CREATE ще намерите полезна информация и насоки:

  • насочени към тези, които искат да валидират придобитите чрез самостоятелно учене знания, умения и компетенции в областта на компютърната анимация и уеб дизайн;
  • полезни също за така нареченото предварително тестване - за тези, които възнамеряват да отидат на изпит в областите компютърна анимация и уеб дизайн. Могат предварително да проверят своите знания, умения и компетентност, чрез онлайн инструментите и материалите тук, разработени в проекта CREATE.

Тук са достъпни също единиците резултати от ученето в компютърна анимация и уеб дизайн, разработени в проекта. Инструментите са в разработка и могат да бъдат видяни в секцията "Инструменти".

Изтеглете единиците резултати от ученето в компютърна анимация

Изтеглете единиците резултати от ученето в - уеб дизайн