Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/, България - Координатор - http://scas.acad.bg/


Национална агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/, България - http://www.navet.government.bg/DEKRA Akademie GmbH, Германия - http://www.dekra.de/de/home

Fastrack to IT /FIT/, Ирландия - http://www.fit.ie/

Националния Студентски Информационен и Кариерен Център - http://www.infocareercenter.org/