Студентско общество за компютърно изкуство /СОКИ/

пл. „Народно събрание“ 10, София 1000, България
тел: +359 2 9870293;

Уебсайт: www.scas.acad.bg
Лице за контакти: Росен Петков