В тoзи раздел на уебсайта на CREATE ще намерите полезна информация и насоки:

  • за организации и институции, валидиращи самостоятелно учене в сферите на компютърната анимация и уеб дизайна с помощта на методологията и инструментите от проекта CREATE;
  • за организации, които искат да развият своя собствена методология (следвайки тази на CREATE като модел) за оценка и валидиране на резултатите от неформалното обучение.

Полезни документи, изготвени в рамките на проекта CREATE също са публикувани тук за организациите. Сред тях са: "Модел за валидиране на самостоятелното учене" и "Насоки за алокиране на ECVET точки към различните раздели на обучение, разработени за квалификация в компютърна анимация и уеб дизайн".

Свалете "Модел за валидиране на самостоятелното учене"

Свалете "Насоки за алокиране на ECVET точки към различните раздели на обучение, разработени за квалификация в компютърна анимация и уеб дизайн"