Моля прочетете секцията „Как да се подготвите“.

Тук можете да прочетете в детайли единиците резултати от ученето, включени в „Уеб дизайн“. Единиците резултати от ученето (темите) са създадени на базата на международно проучване за обучителни курсове в сферата на уеб дизайна.

Основни единици:
Заглавие на единица 1: Планиране
Заглавие на единица 2: Дизайн
Заглавие на единица 3: Разработка
Заглавие на единица 4: Мениджмънт (управление на уеб страници)
Заглавие на единица 5: Оптимизация

Единици за по-напреднали:
Заглавие на единица 6: Интерактивност и анимация
Заглавие на единица 7: Въвеждане в системите за база данни

За да прочетете повече относно единиците и техните резултати от обучение моля отворете "Oписание на единици резултати от ученето в уеб дизайн".