Тук може да намерите насоки и информация, които ще са ви от полза при организирането на оценка на резултатите от самостоятелното учене с инструментите и останалите продукти по проекта CREATE. Материалите по проекта обхващат две сфери – „Компютърна анимация“ и „Уеб дизайн“. Разбира се, всяка организация би могла да доразвие предложения тук модел и за други области с помощта на описаната методология.

Стъпка 1: Запознайте се с документите в рамките на проекта

1. Ръководство „Валидирането на самостоятелно учене в креативни професии е вече възможно“

В ръководството са описани концепцията на проекта, основните идеи, методи и продукти. То включва и полезни насоки за валидиране на резултатите от самостоятелното учене в сферите на уеб дизайна и компютърната анимация.

Изтеглете ръководството „Валидирането на самостоятелно учене в креативни професии е вече възможно“

2. Модел за валидиране на самостоятелното учене

Моделът описва какво представлява самостоятелното учене, използваните методи за оценка и разпределянето на най-подходящите методи в единиците резултати от ученето.

Изтеглете „Модел за валидиране на самостоятелното учене“

3. "Насоки за определяне на ECVET точките за единици резултати от ученето на квалификации "Компютърна анимация" и "Уеб дизайн" в рамките на проекта CREATE"

Този документ описва какво предствлява ECVET, как работи и какви са предимствата й при оценяването на самостоятелното учене. В насоките стъпка по стъпка е описано как ECVET точките могат да се разпределят в единиците резултати от ученето. Задължително е да се запознаете с документа и да следвате дадените в него препоръки, ако смятате да променяте относителната тежест на единиците резултати от ученето в инструментите по проекта.

Изтеглете "Насоки за определяне на ECVET точките за единици резултати от ученето на квалификации "Компютърна анимация" и "Уеб дизайн" в рамките на проекта CREATE"

Стъпка 2: Подготовка за работа с инструментите за валидиране на самостоятелното учене

1. Нужна е регистрация като „учител“

В инструментите за валидиране на самостоятелното учене има два типа потребители – „учители“ и „ученици“. Регистрацията като „учител“ предлага различни възможности от тази като „ученик“. Това разграничение се дължи на това, че тези две потребителски групи използват инструментите за различни цели. Учителите организират и предостават възможност за оценка, а учениците са тези, които кандидатстват за оценка.

Когато сте регистриран като учител ще можете да: използвате инструментите; виждате резултатите на учениците си; променяте относителната тежест на единиците резултати от ученето.

Ако желаете да се регистрирате като учител и да оценявате резултатите от самостоятелното учене в сферите на уеб дизайна и компютърна анимация, моля свържете се с: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. .

2. Групи

Тестовите сесии с ученици могат да бъдат организирани в групи. При организиране оценката на резултатите от самостоятелното учене можете да създадете отделна „група“ за всяка от организираните тестови сесии. Това ви дава достъп до резултатите на всяка от групите. Що се отнася до групите, трябва да сте запознати със следното:

  • Как се създава група? – Свържете се с администратора на посочения по-горе мейл и напишете името на групата, която искате да създадете. Не можете да създадете групата сами – администраторът на уеб сайта трябва да я създаде. Например, ако представлявате организация X и искате да организирате първата си тестова сесия в компютърна анимация с група от 5 ученика, трябва да създадете група от тези 5 ученика (например с името CA_X_1).
  • Как могат учениците да се включат в създадената за тях група? – Съобщете на учениците, за които сте създали групата, нейното име. След това те трябва да я изберат от менюто „Изберете група“ по време на регистрацията в уеб сайта. След като са избрали желаната групата и завършили регистрацията, те автоматично ще бъдат добавени в нея.

3. Промяна на относителната тежест на единиците резултати от ученето

Това е допълнителна опция към инструментите,  която дава на организациите повече свобода при осъществяване на оценка и валидиране на самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация. Въпреки това, не е желателно да променяте тежестта на единиците, освен ако няма сериозна причина за това – например значителна промяна в съдържанието на единиците резултати от ученето.

За да смените относителната тежест на единиците резултати от ученето, натиснете бутона „Променете относителната тежест на единиците резултати от ученето за единиците в уеб дизайн и анимация“. След това въведете максималния брой ECVET точки и тежестта на различните единици в проценти. Завършете промяната, като натиснете бутона „Запази стойностите“.

4. Изиграйте сами инструментите, за да можете да помагате на учениците си и да им давате насоки.

Стъпка 3: Организиране на тестова сесия

Тук можете да получите насоки, свързани със самата организация на тестовите сесии:

  • трябва да сте свързани към интернет, за да използвате инструментите по проекта;
  • поканете всяка от групите ученици да изиграе инструментите във вашата организация,  определете дата и час за всяка от групите;
  • дайте на явилите се за оценка инструкции преди да започнете, както бихте направили преди всеки стандартен изпит;
  • може да дадете определено време за завършване на всеки от инструментите;

Стъпка 4: Работа с млади хора, преждевременно напуснали училище или младежи със специални нужди

Възможно е някои от кандидатите за оценка да не са завършили средното си образование поради някаква причина или да са го завършили в друга държава, с която няма подписано споразумение за трансфер на кредити. Тези кандидати също биха могли да се възползват от инструментите за оценка, за да проверят нивото си или да се подготвят за изпити. Разбира се, към тези случаи трябва да се подходи индивидуално, но ви предлагаме и някои ценни препоръки:

  • Важно е да консултирате кандидатите предварително и да се информирате за профила им. Важно е да установите причините, които са довели до състоянието им, профилите на преждевременно напускащите училище младежи са различни: демотивираща атмосфера в училище, семейни проблеми, икономически фактори и др.
  • В някои от случаите е необходимо предварително обучение по темите. Организациите биха могли да предложат на кандидатите кратки обучетелни курсове, свързани с тематиката от единиците резултати от ученето.
  • Макар и инструментите да са предназначени главно за вече завършили ученици или ученици в последните класове на средното си образование, то те могат да са полезни и за младежи, които са се провалили в традиционната образователна система. Например, в някои държави в ЕС, като Дания, съществуват т.нар. „production schools“ (училища на принципа на уъркшопите, в които младежите се обучават на различни професии). Тези училища работят именно с младежи, които поради някаква причина са отпаднали от традиционната образователна система. Те предлагат сертификати на младежите и ги ангажират с интересни съвременни професии.