Моля прочетете секцията „Как да организирате“.

Тук можете да прочетете в детайли единиците резултати от ученето, включени в „Компютърна анимация“. Единиците резултати от ученето (темите) са създадени на базата на международно проучване за обучителни курсове в сферата на компютърната анимация.

Основни единици:

Заглавие на единица 1: Принципи на традиционната анимация
Заглавие на единица 2: Идея и сценарий
Заглавие на единица 3: Дизайн на обекти и околна среда
Заглавие на единица 4: Дизайн на човешки персонажи
Заглавие на единица 5: Ригване
Заглавие на единица 6: Анимация
Заглавие на единица 7: Текстуриране и осветление
Заглавие на единица 8: Рендериране

Единици за по-напреднали:

Заглавие на единица 9: Дизайн на персонажи - за напреднали
Заглавие на единица 10: Техники за анимиране - за напреднали
Заглавие на единица 11: Техники за текстуриране и осветление – за напреднали
Заглавие на единица 12: Рендъринг – за напреднали

За да прочетете повече относно единиците и техните резултати от обучение моля отворете "Oписание на единици резултати от ученето в компютърна анимация".