Проектът CREATE бе представен на редица семинари, организирани от ЦРЧР

Проектът CREATE бе представен на Тематичен мониторинг на тема „Младежка заетост”, 17 декември 2013г., както и на Втори национален семинар по проект ECVET, 22 ноември 2013г., организирани от ЦРЧР.