Уебсайт за конференцията

Сайтът на конференцията по проекта CREATE е публикуван на http://www.create-validate.org/conference