Добре дошли в сайта на проекта CREATE

Добре дошли в уеб сайта на проекта „Валидиране на самостоятелното учене и трансфер на кредити в областите уеб дизайн и компютърна анимация“ /CREATE/, осъществен с финансовата подкрепа на програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС.

Партньори по проекта са 5 организации от България, Германия и Ирландия. Проектът цели да предложи методи и инструменти за валидиране на резултатите от самостоятелното учене в две артистични области – уеб дизайн и компютърна анимация.

Уеб сайтът се състои от четири основни страници. Всяка от тях е адаптирана към нуждите на конкретна целева група:

- Ако имате някакви знания, умения и компетентности в уеб дизайна или в компютърната анимация, но нямате официален документ, за да го докажете; ако сте се учили само вкъщи или на работното място, посетете ЗА КАНДИДАТИ и оценете резултатите от това самостоятелно учене в тези области.

- Ако сте организация, която желае да извършва оценяване на резултатите от самостоятелното учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация, може да посетите страницата ЗА ОРГАНИЗАЦИИ.

- Ако искате да оцените своите резултати от самостоятелно учене в областите уеб дизайн и компютърна анимация или в случай, че организацията ви желае да предоставя такова оценяване, разгледайте и проиграйте интерактивните ИНСТРУМЕНТИ.

- Ако искате да научите нещо повече за проекта CREATE посетете страницата ЗА ПРОЕКТА, където бихте могли да:

  • прочетете най-актуалните Новини;
  • се запознаете с Ресурсите по проекта – ръководство и листовка;
  • видите кои са Партньорите по проекта;
  • Интранет – пространство с ограничен достъп за обмен на документи между партньорите;
  • се свържете с нас от Контакти.
 

Новини

Проектът CREATE бе представен на редица семинари, организирани от ЦРЧР

Проектът CREATE бе представен на Тематичен мониторинг на тема „Младежка заетост”, 17 декември 2013г., както и на Втори...

Представяне на проект CREATE в Нов български университет - 26.11.2013

Няколко представяния на продуктите по проект CREATE се състояха в Нов български университет, поради големия интерес на...

Проектът CREATE бе представен на еPIC, Лондон

Проектът CREATE бе представен на международната образователна конференция ePIC в Лондон на 10 юли 2013 и включен в каталога на...

Уебсайт за конференцията

Сайтът на конференцията по проекта CREATE е публикуван на http://www.create-validate.org/conference

Проектът CREATE (№ 2011-1-BG1-LEO05-05036) е осъществен с финансовата подкрепа на програмата „Учене през целия живот” на ЕС. Този проект отразява само личните виждания на неговия автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в проекта информация.